Hindevads indbyggere 60'erne og 70'erne

Jeg vil her remse indbyggerne i Hindevad op, ud fra hvad jeg husker fra 60'erne og 70'erne. Hos os havde vi kontakt med rigtig mange i lokalsamfundet, og til fester var den halve by med, samtidig med vores store familie, så Hårslev forsamlingshus var flittigt brugt, siden Harndrup også. Ja Hindevad Kro har da også været benyttet ind imellem, der hvor Spencer var kromand.
Lad os kigge på byen. Hvor skal vi starte? Tja, lad os sige vi kommer fra Odense, hvor starter Hindevad så, jo, vi kan jo sige at det meget passende er fra tankstationen i udkanten af byen. Retfærdigvis skal siges, at vi da i øvrigt passede børn for en familie, som boede lige en tand længere mod Stillebæk siden, på den anden side af vejen.


og mange tak til dem, som giver supplerende oplysninger undervejs, eksempelvis brødrene Gert, Finn og Preben, samt deres naboer Henning og Niels. Der redigeres løbende, når vi får nye oplysninger .


Rugårdsvej:

Tove og Finn er de første vi møder på Rugårdsvej 855. Deres børn hed Vibeke, Jørgen og endelig Lone, som vist nok gik i klasse med Lena. Det var byens tankstation, og samtidig også autoværkstedet, som lå nede bagved. På et tidspunkt byggede de en knallertbane nede bagved, som dog blev til en bil-bane i stedet, hvor flere af de udrangerede biler fra bilkirkegården nede bagved værkstedet kom ud og køre igen.
Ikke mindst huskes, at der også var kiosk og grillbar og tilmed legeplads udenfor. Vi har købt ret så mange røde pølser der i barndommens tid.
Lone har skrevet i gæstebogen, at hun har billeder fra banen m.m., så det kommer nok senere ind blandt billeder fra Hindevad.

Bagved og ved siden af lå 4 andre huse. I det første, Rugårdsvej 853, boede fru Jørgensen dengang i "gamle dage". Inden da var det Kristine Børsen. Senere købte Niels huset.  Han boede ellers i 60'erne og 70'erne hjemme hos brormand Henning og forældrene Sine og Erling, lidt længere fremme ad Rugårdsvej.

Det næste hus, Rugårdsvej 851, blev beboet af en enlig mand, som vist nok hed Svend. Ved ikke hvem der bor der nu. 

I det næste, Rugårdsvej 849 boede et par med en søn, der hed Poul. Tilbage i tiden var her faktisk en købmand og cykelsmed. Købmanden lukkede dog sidst i 50'erne, inden Rugårdsvej blev rettet ud, og huset således kom væk fra selve vejen.

Vi snakkede med dem i det fjerde hus, træhuset Rugårdsvej 847, men husker ikke længere navnet - i hvert fald pt. Det kan hurtigt dukke op fra de gode gamle beboere fra Hindevad med god hukommelse. 

Vi forstsætter ind mod byskiltet "Hindevad" og støder på næste hus, Rugårdsvej 859, hvor "Sypigerne" Johanne og Emilie boede i den ene halvdel af huset. Der kunne folk komme og få syet og repareret tøj.
De var dygtige og havde meget faste rammer, mandag iblødsætning af tøj, tirsdag vask, onsdag strygning og tørring... 
Søndag formiddag var de altid i kirke i Padesø Kirke, hvor vi på vores gård kunne se dem komme forbi. Emilie sad i en hånddrevet kørestol, hun havde været lam siden hun var 17 år, hvor hun var faldet ned fra et træ.
Ja Gert kan fortælle, at Emilie såmænd en gang var kørt ud over en skråning ved Padesø Kirke, men Johanne fik hende op igen, så de kunne fortsætte og komme i kirke.

I den anden halvdel af huset boede Jens Tysker, som han blev kaldt. Han var havemand flere steder i omegnen, og en overgang daglejer på vores gård også, har et billede af ham og min far i den gamle hønsegård i færd med at reparere et eller andet.
Senere flyttede Lille Louis ind i huset.

Næste hus, Rugårdsvej 861, tilhørte Signe og Erling i vores tid. Børnene her var Henning og Niels. Erling kørte lastvogn, men i fritiden var det hunde, det drejede sig om, så stedet var også "Hindevad Hundehandel". Henning og jeg har vist en del gange passet hunde, hvis Erling og Signe skulle i byen en weekend.
Tidligere igen, før hundene, havde de faktisk også ishus på adressen. Den slags ishus i træ, som der lå hundredevis af spredt ud over landet, ja måske tusindvis.

Næste hus, Rugårdsvej 865, var hos murer Juel og Elinor... Børnene der var Allan, Preben, Finn, Gert og Henrik. Jeg har fået kontakt med Finn, Gert og Preben igen, via vores gode facebook, hvilket er en stor hjælp, da de husker mange navne, som jeg har glemt.
Finn husker stadig noget med, at han og jeg lavede "dansktop lister" på værelset hjemme... nu kaldet Natposten Hits-100... så det eksisterer sådan set endnu.
Farmand Juul var med til at bygge vores nye gård i 1968 efter den gamle brændte, og Farfar Christian var murermester på arbejdet. Året før havde de genopført staldene på Dyrendal, som brændte i 1967.
Finn bor i dag i Harndrup, imens Gert bor i Vissenbjerg.

Mellem murerens og hundehandlerens hus gik en lille vej ned til et husmandssted nede bagved, Rugårdsvej 863. Der boede Laurits Jensen. Han var et rigtigt livsstykke, som tit kom om på gården til os, enten i hans ældre grå VW boble med den lille bagrude, eller på hans grå Ferguson traktor. Hans datter hed Edith, hun arbejdede hos politiet i Bogense. Hun var i øvrigt ferm til at lave brun lagkage, hvad nok er det jeg bedst husker hende for i mine meget unge dage. Hun kørte i en sort VW, lidt nyere end hendes fars.

På den modsatte side af vejen gik den flotte vej op til Hindevadgård på Rugårdsvej 892. Her boede Peter og Henriette med deres børn Ingelise, Hans Ove, Poul Henning og Kirsten.
Vi kom af og til derop, sommetider fra bagsiden, da deres jord lå op til vores. Man følte sig altid velkommen hos dem, også hvis man lagde vejen forbi en nytårsaften. I 70'erne var der også fra Hindevadgård, at mejetærskerne rykkede ud, når vi fik høstet på gården. Det gik stærkt, når de kom med de store Dronningborg maskiner - ligefrem 12 fods... Småting i forhold til nu.

Tilbage på den anden side vejen igen møder vi næste hus, Rugårdsvej 869, som ligger lidt lavt i forhold til vejen. Her boede Ellen og Edvard med deres børn Henning, Heine, Helge, Herdis, Henrik, Jens, Liselotte og Pia
. (Tak til Henning for nærmere info). Jeg snakkede dengang en del med Henning og Heine på skolen og hjemme i Hindevad. Sommetider fulgtes vi i skole på cyklerne de 5 km. til Hårslev Skole, ja det var nok mest Heine, som var lidt yngre end mig. Henning gik en klasse over.

Så kommer til Rugårdsvej 871, hvor John og Hanne boede, som jeg næsten har glemt, siden boede Jørgen skraldemand i huset.

Så når vi til Rugårdsvej 873 på hjørnet af Rugårdsvej og Flytterupgyden. Her boede Alfs farmor, som vi længst husker tilbage (assistance fra Preben og Gert). Siden overtog Alf huset, som siden er blevet kraftigt renoveret og næsten ikke er til at kende igen.

På den anden side krydset Rugårdsvej/Flytterupgyden lå frysehuset, adressen Flytterupgyden 2. Her kunne man førhen leje en fryseboks. Det er fra de tider, hvor folk ikke selv havde frysere i hjemmene, eller bare havde behov for mere fryseplads. Samtidig var det opsamlingssted for skolebussen til Hårslev Skole. Så der har vi jo stået mange gange, imens vi gik i 2-3 klasse og ventet på Erik vognmand, som kørte i sin hvide "Commer" bus. Ind imellem var det dog Christian, som kom i sit VW Rugbrød. Efter vi kom i 4. klasse måtte vi cykle til Hårslev Skole, omkring 5 km.
Det var først efter 7. klasse vi igen kørte med bus, det var fra Hårslev Skole til Særslev, hvor 8-9 klasse skulle tages. Det var også en Christian, som kørte derfra, han var ansat hos Erik vognmand. Fra Hårslev by kørte også Fru Gitz i et VW Rugbrød - selv om de fleste ville køre med Christian. Han var så sjov, og ikke helt hjemme i trafik-reglerne. Han vidste eksempelvis ikke noget om lyskurve.

Over for de her nævnte huse lå så Hindevad Brugs på Rugårdsvej 894. Først husker vi Lisbeth og Svend Orluff som uddelerparret i 60'erne, indtil de flyttede til Hårslev Brugs, som de "hang" sammen med. Ansat i Hindevad Brugs blev så Grethe, der i starten også boede i huset med Mogens, indtil de købte hus i Veflinge. De fik siden børnene Bo og Jan, som begge blev passet hos os, da min mor jo var dagplejemor.
Brugsen var et naturligt mødested for alle menneskerne i byen. Så ud over handlen, blev der drukket et par pilsnere ude bagved, måske ikke lige på lageret, men så ude foran på rampen.
Vi børn og unge mødtes også ved brugsen, og har naturligvis hentet mange stykker slik hos Grethe. Det var ofte piratos, flyvemaskiner og lakridsstænger i løs vægt - og piratos var store og stærke dengang. Ligesom deres flødekarameller, der trods alt også kostede 5 øre omkring 1967.
Brugsen lukkede i 1989, da kundeunderlaget efterhånden var stærkt begrænset til de nye tider. Men vi glemmer den aldrig.

Så op af skole-lærerbakken, ikke underligt at der så også lå en skole, Hindevad Skole, på Rugårdsvej 896, som dog blev nedlagt i 1965, hvor den nye Hårslev Sogneskole stod færdig. Det var Albert Smith, som boede her, og som jeg da også havde som klasselærer på Hårslev Skole...
At vi kendte hinanden rigtig godt privat gav ingen bonus, når han var klasselærer Smith, så retfærdigvis må det siges at han ikke gjorde forskel - ærgerligt for Henrik og mig ;-) 
Jeg husker ikke hustruens navn, men de 3 børn gør jeg. Det var Jørgen, Poul og Elisabeth. De 2 sidstnævnte var på alder med Lena og jeg næsten, så Poul fik jeg en del med at gøre. Så sent som i 18-19 års alderen gik vi til sløjd sammen på aftenskole i Morud.
Elisabeth var mere på Lenas alder, og vi mødte hende såmænd på Hårslev kro en aften i 1978, hvor hun og 3 veninder var med hjemme og hilse på vores andre gæster til en efter-konfirmationsfest for Jytte.

I det næste hus, Rugårdsvej 898, ligger den gamle Rytterskole, hvor boede Marius Jensen boede, han var gift med
Marie Andersine Klivager. Han var en kendt kunstmaler langt ud over Hindevads bygrænse... Han lavede rigtig mange malerier på og af vores gård, og jeg har da også selv et par stykker hængende - et af dem med min far stående i stalden igang med at rense malkespande. Igen husker jeg ikke navnet på hustruen... Hmm var det måske lidt mandsdomineret på de tider? 

Næste hus var førhen Hindevad Central, og ligger på Rugårdsvej 900. Den automatiske central i Hindevad blev indviet omkring 1965, så kunne den manuelle omstilling lukkes ned. Det var fru Bendtsen, som var sidste telefonist her. Hendes mand Erik var beskæftiget på Gamby Frugtlager, og jeg husker ham ikke mindst for hans hvide Ford Corsair, en nydelig vogn.
Han kom mange år senere til Særslev Plejehjem, hvor man i en lokalavis så ham sidde foran et maleri, lavet af hans nabo, kunstmaler Jensen. Det var også et maleri af vores gamle gård.
Der var 3 døtre i huset, det var Bente, Dorte og Bodil.

Så må vi over på den anden side af vejen igen, for ikke at rende ind i krydset, hvor Assensvej starter. Næsten overfor krydset, boede Gudrun og Aksel på Rugårdsvej 879. Der blev altid solgt noget ved vejen, enten æg, frugt eller andet. Tidligere var der også ishus og benzinsalg.
Jeg tror ikke altid vi drenge i byen var særlig søde ved dem nytårsaften, hvor de blev udsat for meget, såsom olie på trappen, flyttede låger osv. De var da heller ikke ligefrem begejstrede for alle de drengestreger.

Som nabo dertil på Rugårdsvej 881 møder vi vognmanden Ove og hans kone Mary. Han har fortalt, at han førhen rejste kegler på Hindevad Kro, i den tid, hvor der både var bal på kroen og bowling... Børnene hed Mogens, Jørgen, Louise og Peter.
Vi kom der en del som børn. Naturligvis legede jeg med deres pladespiller og deres mange singleplader. Det måtte jeg godt for Mary.

Næste bygning er så Hindevad Kro på Rugårdsvej 883. I tiden før jeg husker, var der masser af liv på kroen, hvor der både blev holdt krobal og spillet bowling.
Vi husker mest fra midt i 60'erne og frem, hvor det var Spencer, som var kommet hjem fra de syv have, og nu var blevet kromand, som det hørte sig til i familien. Hans søster var også med til at drive kroen, med hjælp fra en ældre dame i køkkenet, der var god til at lave karamelsovs - også til kødretter. Ja, og det var faktisk meningen, og den var populær ved nogle af de amerikanere, som kom forbi en gang imellem.
Da vi blev gamle nok til at gå på kro og købe os en øl... der omkring 15 års alderen (hmm), var vi også nogle gange inde på besøg. Der var sjældent mange mennesker på hverdagene, så Spencer kunne få sig en god snak med os drenge, imens vi fik købt os et par pilsnere hver (eller 3). Vi syntes det var enormt spændende med alt det, som Spencer kunne fortælle - i sandhed en farverig person, som vi godt kunne lide at komme hos, ikke kun for øllenes skyld ;-)

Så var der lige et hul inden næste bebyggelse, naturligt nok, for det var gartneriet på Rugårdsvej 887 ved Ester og Kai, så der var æbletræer, jordbærmarker osv rundt omkring.
Børnene her var Karen, Bente, Jørgen og Erling. Vi børn i byen har plukket rigtig mange jordbær for Kai, og jeg husker ham faktisk som en rigtig flink mand. Det var jo ikke alle, som gad snakke med sådan nogle unger som os, men Kai var altid smilende og bød os rask væk på jordbær, æbler og hvad der nu groede omkring os, hvor vi nu havde forvildet os ind (på hans marker).
Fra samme familie husker jeg også Jesper, da han senere overtog Rønnemose, som vi kom til fra Flytterupgyden. Ham plukkede vi æbler for et par sæsoner. Han havde en hund, der her King, som ofte kom på besøg rundt om i byen, også hos os... Den blev kørt ned af bageren en dag, hvor jeg var på vej hjem til middag... Der mistede jeg appetitten.


Så over på den anden side vejen igen, på Rugådsvej 904. Her møder vi så fodermesteren fra Nellerud, Erling og hans kone. De havde børnene Bent, Karl Johan, Tommy, Sonja, Poul Erling og Susanne.
En af drengene var i uddeler i Melby Brugs, til den lukkede sidst i 80'erne.
Det var i øvrigt også Nellerud som ejede huset, men i 80'erne flyttede de så lige ind i nabohuset, da de købte Valborgs hus... så der var Ikke langt at flytte møblementet.
Poul Erling bor i dag i Bogense, efter en tid at have boet i Søndersø, hvor han var pølsemand foran kroen og siden havde grillen på Rugårdsvej ved Bredbjerg.

Naboen på Rugårdsvej 906 var så Valborg, som var vognmand. Hun kunne ses iklædt hvidt forklæde kørende med de store træk dengang. Hun var gift med Rasmus. En tid efter hans død flyttede Egon ind, han kørte også de store biler.
Hun var i øvrigt i familie med Ove vognmand, som vi tidligere er stødt på her på Rugårdsvej.
De var også med til en del fester sammen med mine forældre  rundt omkring i byen, hvor man jo oftest havde den halve by med. 
Valborg boede her i dette hus, indtil Polles forældre købte huset i 1980'erne.

Lidt længere fremme af Rugårdsvej kommer en sidevej "Nellerudgyden", som er beskrevet længere fremme på siden. Dernæst dukker Nellerudbjergbakken op, og lige for bunden af den ligger et hus i krydset, ud til Rugårdsvej og Bogensevej, hvor Alma boede. Hende besøgte Henrik og jeg nogle gange i barndomsårene. Hun har nok været familie til Henrik og hans forældre. Adressen var da også Bogensevej 2.

Længere fremme finder man bl.a. Brolykke (Fyns Rideudstyr), Diget (en ret stor gård) og Bjørnsbogaard (som nu er nedrevet). Dem kommer der mere om senere.


Klik på andre veje i undermenuen for at læse om andre veje i Hindevad

Edith 21.03.2022 16:47

Marius Jensens kone hed Marie Andersine Klivager, datter af Anders Klivager som var min oldemors bror. Min far har også flere billeder af Marius Jensen hængende

Birgit Fuglsang Larsen 19.12.2020 16:36

Min mor Karen Louise Nielsen var telefonistinde ca. 1920, hun var født på Lillerønnemose gård, og flyttede da hun blev gift. Niels Ormhøj var min onkel

ole moeslund 14.10.2019 19:02

Ja, Kai From var en venlig mand. Jeg var i gartnerlære hos ham i 1979-80. Og fik stort kørekort. Ved du, hvad Erling laver nu?

Per 03.10.2019 07:16

Finn og “genbrugs”-Tove fra BP-tankstationen 😄.

Henning Hansen 26.01.2014 00:24

Er der ikke en hjemmeside for gamle elev for Hårslev Skole Årgang 1955

Gert 14.05.2016 13:48

Hej , du kan finde hårslev skole på facebook.

Henning Hansen 26.01.2014 00:12

Jeg håber inderligt at du kan hjælpe mig jeg gik sammen med Hanse, Bjarne mælkmand og Jens Erik fra lille Trolddal
Mvh Henning
Årgang 1955

Henning Hansen 26.01.2014 00:09

Jeg har for hjælp håber du kan hjælpe jeg vil gerne i kontakt med klassekammerater som i Hårslev Skole
Jeg kom der til i 5 Kl i 1966 og gik der indtil 7 kl 1969

Henning Hansen 26.01.2014 00:05

Mine forældre hed Ellen og Edvard mine søskende hed Heine, Helge, Herdis, Henrik, Jens, Liselotte Og Pia

Henning Hansen 26.01.2014 00:00

Hej med dig jeg kan ikke finde ud af hvem du er men jeg vil gerne bidrage med lidt oplysninger angående det hus som lå lidt lavt i forhold til vejen.

Jan 21.02.2012 15:23

Hej Bente

Hyggeligt at høre fra dig også. Ja jeg husker jo en del med krongemme på Rødegård, hvor både Astrid, Kirsten (Hindevadgård) og du var med

Bente Jespersen 21.02.2012 12:42

Hej Jan.
Sjov læsning
Jeg hedder Bente(Bendtsen) fra centralen. Min bedste legekammerat og ven Astrid fra Rødegård. Drivbold om sommeren med dig, Henrik m.fl

Jan 28.08.2011 12:48

Hej Dan
Hindevad Kro er i privat eje i dag. I det store hele ligner den sig selv, men bliver heldigvis nu vedligeholdt.
Mvh Jan Hesteng

Dan Pedersen 29.07.2011 23:10

hej jeg skal bare være nysgerrig! hvad er der sket med Hindevad kro i dag, står den tom? bor der nogen? står den til salg? eller hvad.

Mvh Dan Pedersen.

Nyeste kommentarer

31.10 | 09:36

Jeg har læst jeres indlæg de er fantastiske. Men hvad er der sket med de ...

30.07 | 17:24

Den leader Jeg også efter Mener den hedder jammer pg jag men Jeg kan i...

21.03 | 16:47

Marius Jensens kone hed Marie Andersine Klivager, datter af Anders ...

23.10 | 05:40

skønne knallert, bare man dog kunne købe en sådan